Data vergaderingen Oudercommissie

De Centrale Oudercommissie van Kinderopvang De Boerderij, Peuteropvang De Bengeltjes en BSO De Bengels vergaderen in 2024 op:

Maandag 4 maart 2024
Maandag 10 juni 2024
Maandag 23 september 2024
Maandag 18 november 2024

De vergaderingen zijn vanaf 19.30 uur op De Boerderij.

De notulen van de vergaderingen zijn via de Oudercommunicatie app voor alle ouders in te zien.

Lijkt het u leuk om één van de vergaderingen bij te wonen als toehoorder, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen bij de voorzitter van de Centrale Oudercommissie, Aniek Nijhuis. U kunt een mail sturen naar oudercommissie@kinderopvang-deboerderij.nl

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl