Nieuws

Protocol Covid-19

01-07-2020
Protocol corona Boerderij: Wij hebben op de Boerderij ons corona protocol geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM. Onderstaand de aangepaste wijzigingen. Aanpassingen voor ouders Konijnenhol/Kuikennest:   Kinderen mogen bij een normale neusverkoudheid weer gewoon op de opvang komen, mits ze geen koorts hebben, benauwd zijn... lees verder

Overstap internet en telefonie

01-07-2020
Overstap internet en telefonie: Wij als organisatie hebben de afgelopen tijd veel problemen gehad met onze mail. Mails kwamen niet altijd over. Om dit weer goed te krijgen en problemen voor de toekomst te voorkomen wordt er op maandag 6 juli en maandag 13 juli  onderhoud gepleegd. Het kan voorkomen dat wij op deze dagen per mail minder goed... lees verder

VVE in vakanties

01-07-2020
VVE in vakanties: Kinderen met een VVE-indicatie mogen, in verband de afwezigheid in Coronatijd, a.s. zomervakantie en herfstvakantie gewoon komen op het dagdeel waarop normaal gesproken VVE wordt ingezet. Het zal dan gaan om week 28, 29, 30 en week 33 (zomervakantie) (hier mogen 3 weken van gekozen worden) en week 42 (herfstvakantie). Mochten... lees verder

Peuteropvang de Bengeltjes

01-07-2020
Peuteropvang de Bengeltjes: Na de zomervakantie start Kinderopvang De Boerderij met een VVE-peutergroep in de BSO-ruimte van de Aloysiusschool.  Vanaf 17 augustus, als de scholen ook weer beginnen, is peuteropvang hier mogelijk. Peuteropvang De Bengeltjes, zoals de groep gaat heten, zal gebruik maken van de ruimte, waar de jongste BSO-kinderen... lees verder

Afwezig in de zomervakantie?

01-07-2020
Afwezig in de zomervakantie? Hebt u de zomervakantie nog niet aan ons doorgegeven, zou u dit dan zo snel mogelijk, uiterlijk a.s. donderdag 2 juli aan ons door willen geven. Dit in verband met de planning op de groepen.  

Vakantie-opvang BSO de Bengels week 28

01-07-2020
Vakantie-opvang BSO de Bengels 1e week (week 28) bij de Boerderij!! “Het is weer bijna zover; de ZOMERVAKANTIE! LET OP: de 1e vakantieweek zal plaatsvinden bij de Boerderij!! Brengen en halen is dan ook bij de Boerderij en NIET bij de BSO! Zie ook de themabrief in de bijlage. Deze week zal in het thema staan van HOUTDORP! Wij verzoeken u,... lees verder

Vrijdagmiddag 3 juli 12.00 uur vrij

01-07-2020
Vrijdagmiddag 3 juli Aloysiusschool 12.00 uur vrij A.s. vrijdagmiddag is de Aloysiusschool en de Maria school (Langeveen) om 12.00 uur vrij en begint de zomervakantie. Vanaf 12 uur zijn wij aanwezig voor de kinderen van deze middag ipv 14:00 uur. De kinderen van de BSO hoeven géén brood mee te nemen. Wij zorgen voor een broodmaaltijd en een... lees verder

Themabrief en foto's

01-07-2020
Themabrief en foto’s: Op de Boerderij zijn wij deze week gestart met het uk & puk thema Oef wat warm. Een leuk thema waarbij u thuis ook aan kunt sluiten. Kijk voor leuke doe tips op www.kinderopvang-deboerderij.nl Deze zijn te vinden op de themabrief. De themabrief voor eerste zomervakantieweek staat is ook te vinden op de website www.... lees verder

Kinderopvangkosten

02-04-2020
Wij verwachten de komende tijd meer duidelijkheid te krijgen over hoe wij het deel van de kinderopvangkosten die u zelf betaalt aan u gaan terug betalen. Belangrijk hierin is wel dat de factuur van de kosten aan ons betaald is. Wijzig uw kinderopvangtoeslag niet ondanks dat u even geen gebruik van de kinderopvang kunt maken. Dit voorkomt achteraf... lees verder

Schoolvakanties 2019-2020 Aloysiusschool

09-07-2019
Hieronder een overzicht van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020 van de Aloysiusschool. Voorjaarsvakantie: 17 t/m 24 februari 2020 Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 Hemelvaartvakantie: 21 + 22 mei 2020

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl