Overstap internet en telefonie

Overstap internet en telefonie:

Wij als organisatie hebben de afgelopen tijd veel problemen gehad met onze mail. Mails kwamen niet altijd over. Om dit weer goed te krijgen en problemen voor de toekomst te voorkomen wordt er op maandag 6 juli en maandag 13 juli  onderhoud gepleegd. Het kan voorkomen dat wij op deze dagen per mail minder goed bereikbaar zijn. Bellen kan wel. Deze voorbereidingen zijn tevens nodig voor het in gang zetten van de ouderapp waar wij komend najaar hopelijk mee kunnen gaan werken.

Kinderopvang De Boerderij • Bragersweg 9 • 7678 TH Geesteren • Tel: 0546-631618 • info@kinderopvang-deboerderij.nl